10.00 u. BREUGHELIAANSE FEESTMARKT : de handelaars van het centrum openen hun deuren

10.00 u. Eucharistieviering (St.-Niklaaskerk)

voor overleden comitéleden, leden van de technische ploeg en dorpsfiguren.

De eucharistieviering wordt verzorgd door “Gheselscap Goet ende Fyn” (NL). 

BREUGHELSTOET:
Koninklijke Harmonie De Bie – jeugd in aangepaste kledij – paard en koets straatzangers , evocanten en comité allen samen naar het
rustoord waar aan de bewoners lekkere Breugheltaart en zoete witte wijn worden aangeboden als kermisgeschenk

 

straatzangers

DE STRAATZANGERS zingen in de straten van Rekkem voor de 41ste keer en nodigen u uit om mee te zingen.

 

 

 

 

 

12.15 u. OPENING VAN DE 47° BREUGHELKERMIS

foto Tom Verbruggen

Luc Dufourmont opent samen met het Breughelcomité de breughelkermis met het lezen van de oorkonde in aanwezigheid van het Stadsbestuur, de Stadsambassadrice met haar eredames en de genodigden;

Aanbieden van mooie herinnering aan zoon van betreurde vriend Nesten.

12.00u – 14.00u aperitief en feestmaaltijd in en rond Rekkem Plaats

Breughelmaaltijden en private initiatieven (klik hier)

 

 

 

 

 

FEESTTENT

 

 

 

© & ® Studio 100

(Plaats Rekkem)

14.30 u. – 15.00 u. Kabouter PLOP
(terras aan feesttent)

16.00 u. – 17.30 u. : Morna
(terras aan feesttent)

18 00 u. – 19.30 u. : Optreden ‘t Zingend Schip
(terras aan feesttent)

 

 

BREUGHEL TER ERE!   BREUGHELDORP (van de Lauwestraat tot aan Plaats Rekkem)

Met herinneringen aan de vele taferelen en evocaties doorheen de 46 jaar in een gezellige omkadering. (Zie ook evocaties archief)

Nicolas Verhaeghe schildert een reuzekarikatuur van een Rekkems dorpsfiguur  (gallerij van dorpsfiguren)

Dit jaar Beatrice Van Oosthuyze beter bekend als Bea van den Inter tevens trouw lid van de kunstakademie “Rekkems Breughelpalet”.

 

De GROTE BREUGHELWORP (17u aan dorpshuis Plaats)

Tal van prijzen te winnen.  Wie een breughelkopje mét nummer kan vangen wint een leuke prijs.
(de prijzen dienen afgehaald te worden tussen 17u30 en 18u00 in de feesttent op de Plaats)

 

DOORLOPEND TIJDENS DE NAMIDDAG langs parcours   VOLKSVERMAAK en RARITEITEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringsteken te paard

Katapult: Probeer ook maar eens
Breakdance demo
Magic Yvo goochelaar
Liggende wip
Volksdansgroep “Die Boose“  U wordt uitgenodigd mee te dansen
Orgelman Pierlala, in gezelschap van een zwevende heks
Vogelshow
Middeleeuws Poppentheater Theater Van de droom (nl)
Dr. Q’s magistrale vlooiencircus (nl). De coureurs
Willy en Walters wondere wereldorkest
Oud- Vlaamse volksspelen
Staatzangers
Telegeleide auto’s.
Accou’s animatie

met speelbus,  spacebikes , draaimolen,  zwiermolen.

20.00 u.  WAGENSPEL
(tuin van het LDC Dorpshuis Plaats 30)IMG_8883